Nyhedsbrev
Receptekspedition

Receptekspedition og afhentning af receptmedicin

På Allerød Apotek ekspederer dine recepter med det samme og din medicin er klar i løbet af få minutter.

Recepterne sendes via FMK (Det Fælles Medicinkort) og du kan med fordel indscanne dit sundhedskort i vores nummersystem eller indtaste CPR-nummeret. 

På den måde kan vi hurtigere finde din recept og du behøver ikke at dele dit CPR-nummer med andre. Skal man afhente receptmedicin til andre, skal man medbringe personens CPR-nummer for at vi kan fremfinde recepten.

Den 25. maj 2018 trådte den nye Persondataforordning i kraft. For at imødekomme denne kræver vi en fuldmagt, hvis der skal udleveres en receptoversigt til andre end personen selv.

Afhenter man receptmedicin til andre, skal man være orienteret om, hvilke lægemidler, der skal afhentes, idet vi ikke må videregive oplysninger om, hvilke recepter, der ligger på receptserveren.

Under receptekspeditionen foretages en prisberegning med hensyntagen til eventuelt sygesikringstilskud, medicinkort, bevillinger osv. Har man medicinkort, kommunale bevillinger eller er man medlem af Sygeforsikringen Danmark, bør dette derfor oplyses inden recept-ekspeditionen.

Med mindre andet er angivet, ekspederes det billigste præparat. Medicinen kan derfor godt skifte navn og udseende, men vil altid indeholde det samme virksomme stof, som det præparat lægen har ordineret.


Hvorfor skal jeg vise mit sundhedskort på apoteket?

Sundhedskortet giver dig ret til sundhedsydelser som f.eks. sygesikringstilskud og skal derfor medbringes, når du skal afhente medicin på apoteket.

På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge. Vi ønsker ikke, at du deler dit cpr-nummer med alle de andre kunder, så i Allerød kan du indscanne kortet i nummersystemet, så vi hurtigt kan finde dine recepter. 

Naturligvis behøver du ikke at medbringe andres sundhedskort, hvis du skal afhente medicin for dem. Der vil vi i stedet bede dig om at indtaste pågældendes cpr-nummer i vores nummersystem, så udveksling af cpr-nummer foregår med størst mulig diskretion.

as

-

 

Print en fuldmagt her...

Dine oplysninger