Nyhedsbrev
Receptekspedition

Receptekspedition og afhentning af receptmedicin

På Allerød Apotek er der direkte ekspedition af recepter. Herved forstås, at langt de fleste recepter ekspederes med det samme og er klar i løbet af få minutter afhængig af antallet af ordinationer.

De fleste recepter sendes elektronisk via receptserveren, da brugen af gule recepter er ved at blive udfaset.

Indscan dit sundhedskort i vores nummersystem.

For hurtigt at kunne fremfinde recepten er det en fordel at fremvise sit sundhedskort (sygesikringsbevis). Skal man afhente receptmedicin til andre, bør man ligeledes medbringe personens CPR-nummer, navn og adresse.

Den 25. maj 2018 træder den nye Persondataforordning i kraft. For at imødekomme denne vil vi fremadrettet kræve en fuldmagt, hvis der skal udleveres en receptoversigt til andre end personen selv.

Afhenter man receptmedicin til andre, skal man være orienteret om, hvilke lægemidler, der skal afhentes, idet vi ikke må videregive oplysninger om, hvilke recepter, der ligger på receptserveren. 

Under receptekspeditionen foretages en prisberegning med hensyntagen til eventuelt sygesikringstilskud, medicinkort, bevillinger osv. Har man medicinkort, kommunale bevillinger eller er man medlem af Sygeforsikringen Danmark, bør dette derfor oplyses inden recept-ekspeditionen.

Med mindre andet er angivet, ekspederes det billigste præparat. Medicinen kan derfor godt skifte navn og udseende, men vil altid indeholde det samme virksomme stof, som det præparat lægen har ordineret.

Hvorfor skal jeg vise mit sundhedskort på apoteket?

Sundhedskortet er navnet for det, der før hed det gule sygesikringsbevis. Kortet giver dig ret til sundhedsydelser som f.eks. sygesikringstilskud og skal derfor medbringes, når du skal afhente medicin på apoteket.

På kortet står dit navn, cpr-nummer og kontaktoplysninger til din læge. Vi ønsker ikke, at du deler dit cpr-nummer med alle de andre kunder, så i Allerød kan du indscanne kortet i nummersystemet, så vi hurtigt kan finde dine recepter. 

Naturligvis behøver du ikke at medbringe andres sundhedskort, hvis du skal afhente medicin for dem. Der vil vi i stedet bede dig om at indtaste pågældendes cpr-nummer i vores nummersystem, så udveksling af cpr-nummer foregår med størst mulig diskretion.

as

-

 

Print en fuldmagt her...

Dine oplysninger