Nyhedsbrev
Rejs med medicin

Rejs med medicin

Pillepas/Schengenattest

Som EU borger må man altid rejse med medicin til eget brug. Et pillepas kan gøre det lettere at dokumentere, at den medbragte medicin er til eget brug.

Apoteket udsteder normalt kun pillepas til lande i Schengensamarbejdet og kun på medicin, der indeholder euforiserende stoffer.

Der kan undtagelsesvis udstedes attester til rejse i lande udenfor Schengen-samarbejdet. Kunden skal selv indhente oplysninger fra det pågældende ikke-Schengenlands ambassade, om landet accepterer Schengenattesten som et relevant dokument. Attesten vil dog aldrig være juridisk gyldig i disse lande.

For at apoteket kan udstede et pillepas skal man medbringe medicin og pas. Attesten kan normalt kun udstedes på det apotek, hvor medicinen er købt. Det tager noget tid at lave attesten, så sørg for at komme i god tid inden afrejse. Der skal udstedes en attest for hvert euforiserende lægemiddel, man medbringer, og den er højst gyldig i 30 dage.

Læs mere om medicin på rejsen her...

 

Hvilke præparater?

Det er typisk medicin, der er forsynet med en rød advarselstrekant og som har en euforiserende virkning, der kræver en Schengenattest. Spørg på apoteket, hvis du er i tvivl.

Bemærk at der IKKE udstedes attester til tramadolholdige lægemidler, da disse ikke regnes for at være euforiserende. Du har mulighed for at få lavet en såkaldt medicinattest i stedet, hvis du ønsker det. Den skal du selv betale.

Du kan se,hvilke præparater, der kræver pillepas ved at indtaste navnet på din medicin her...

 

Medicinattester i øvrigt

Ønsker man at medbringe medicinattester på ikke-euforiserende medicin ved rejser til både Schengen og ikke-Schengenlande har apoteket mulighed for udstede en attest.

Bemærk at attesten skal betales af borgeren selv.

 

Gode rejselinks

I apotekets brochure "Ferie" kan du finde en tjekliste, så dit rejseapotek er pakket ordentligt klik her

 

Om at rejse med væsker i håndbagagen klik her

 

Hvis du har en smartphone, kan du hente en app om det blå EU-sygesikringskort

klik her

 

Schengenlande

 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Danmark
 • Finland
 • Frankrig
 • Estland
 • Grækenland
 • Island
 • Italien
 • Kroatien
 • Letland
 • Liechtenstein
 • Litauen
 • Luxembourg
 • Malta
 • Nederlandene
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumænien
 • Schweiz
 • Slovakiet
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige
 • Tjekkiet
 • Tyskland
 • Ungarn
 • Østrig

Bestil dit pillepas her...

FAQ - Pillepas

Dine oplysninger