Nyhedsbrev
Medicinaffald

Medicinaffald

Ubrugt medicin bør afleveres på apoteket og så vidt muligt i den originale emballage. Vi sørger for, at det bliver sorteret og derefter destrueret korrekt.

 

Apoteket har indsamlingspligt, når det drejer sig om medicinaffald fra private borgere. Virksomheder skal selv etablere aftaler om bortskaffelse af affald.

 

Vi modtager følgende medicinaffald:

 

  • Receptpligtig medicin
  • Håndkøbsmedicin
  • Brugte kanyler. Af sikkerhedshensyn skal kanylerne afleveres i godkendte kanylebokse. Disse kan fås på apoteket.

 

Endvidere modtager vi kviksølvstermometre og på Allerød Apotek også brugte batterier til høreapparater. Af hensyn til den videre håndtering af returmedicinen skal denne afleveres i gennemsigtige plastposer. Vi stiller gerne poser til rådighed, som man kan lægge medicinen over i, hvis man kommer med en uigennemsigtig pose.

 

Vi modtager ikke kosmetikrester og tom medicinemballage. Sidstnævnte bortskaffes med almindelig dagrenovation.

as

 


Vidste du, at der i de fleste medicinplastre er rester af medicin? Efter brug bør de foldes sammen på midten, lægges i æsken og afleveres som medicinaffald.

Dine oplysninger