Nyhedsbrev
Kommunale tilbud

Har du KOL?

Har du fået en diagnose med KOL har Allerød kommune nogle forskellige tilbud til dig. Det er din læge, som henviser dig til kommunens tilbud.


Du har mulighed for at kunne deltage i følgende:


• En indledende samtale med undertegnede.
• Træningsforløb i FH Hallen
• Undervisningsforløb som foregår i gruppe over 5 gange.
• Der vil være undervisning med læge, kostvejleder, fysioterapeut, sygeplejerske.
• Rygestopsamtaler individuelt/gruppe


Som forebyggelseskonsulent vil jeg være gennemgående på kurset. Efter kurset vil jeg følge op.

Hvis man ikke har mulighed for at deltage i kurset kan man få individuelle samtaler med kostkonsulenten.

______________________________________________________________________________Dorthe Jay


Forebyggelseskonsulent, Allerød Kommune

 

Mobil 23347797

 

Har du diabetes type 2?

Har du fået en diagnose med diabetes har Allerød kommune nogle forskellige tilbud til dig. Det er din læge, som henviser dig til kommunens tilbud.


Du har mulighed for at kunne deltage i følgende:


• En indledende samtale med undertegnede.
• Træningsforløb i FH Hallen
• Undervisningsforløb som foregår i gruppe over 5 gange.
• Der vil være undervisning med læge, kostvejleder, fysioterapeut, fodterapeut, sygeplejerske.
• Rygestopamtaler individuelt/gruppe


Som forebyggelseskonsulent vil jeg være gennemgående på kurset. Efter kurset vil jeg følge op.
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i kurset kan man få individuelle samtaler med kostkonsulenten.

______________________________________________________________________________

Har du fået en hjertesygdom?

Har du fået en diagnose med en hjertesygdom har Allerød kommune nogle forskellige tilbud til dig. Det er din læge som henviser dig til kommunens tilbud.


Du har mulighed for at kunne deltage i følgende:


• En indledende samtale med undertegnede.
• Træningsforløb i FH Hallen
• Undervisningsforløb som foregår i gruppe over 5 gang.
• Der vil være undervisning med læge, kostvejleder, fysioterapeut, sygeplejerske.
• Rygestopsamtaler individuelt/gruppe


Som forebyggelseskonsulent vil jeg være gennemgående på kurset. Efter kurset vil jeg følge op.
Hvis man ikke har mulighed for at deltage i kurset kan man få individuelle samtaler med kostkonsulenten.

______________________________________________________________________________

Har du fået en kræftdiagnose?

Har du fået en kræftdiagnose har Allerød kommune nogle tilbud til dig. Din egen læge kan henvise dig, eller hospitalet kan henvise til genoptræning. Derudover har du mulighed for selv at kontakte undertegnede med henblik på at aftale et forløb. Du kan starte op under din behandlingsproces. Dit forløb bliver tilpasset dig.


Du vil have mulighed for at følgende:


• Indledende samtale med undertegnede, samt opfølgning
• Træningsforløb på hold i FH Hallen
• Genoptræningsplan fra hospitalet, hold/individuelt
• Rygestop forløb
• Kostvejledning

______________________________________________________________________________

 

Er du knogleskør?

Allerød Kommune tilbyder særlige forløb til dig med knogleskørhed.

Et forløb kan bestå af forskellige aktiviteter, hvor du kan få viden om din sygdom og redskaber til at gøre hverdagen lettere:

  • Samtale med professionel rådgiver
  • Undervisning: Kend din sygdom og dens behandling
  • ”Knogle-træning”
  • Vejledning i ”Knogle-venlig kost”
  • (Rygestop samtaler / tilskud til rygestopprodukter)

Du er velkommen til at kontakte mig og høre mere om tilbuddene.

 

Dine oplysninger