Tilmeld dig vores nyhedsbrev
Se dine recepter

Er min recept kommet?


METODE 1

  

Med denne app kan du se din aktuelle medicin, som er registeret på Fælles Medicinkort af en læge. Du kan også se dine åbne recepter, det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin på apoteket. Sammen med de åbne recepter ser du også den medicin, du allerede har fået udleveret på apotek.
Du kan sende anmodning om receptfornyelse til din praktiserende læge på de lægemidler, der optræder som aktive. Har du ikke en praktiserende læge er det desværre ikke muligt at anmode om receptfornyelse.

App’en indeholder udvalgte oplysninger fra dit medicinkort, som er registreret på Fælles Medicinkort. Du kan altid gå på Sundhed.dk for at se alle oplysninger. Her finder du fx oplysninger om ældre recepter, der ikke længere kan udleveres på apotek, hvem der senest har ændret dit medicinkort mm. På sundhed.dk kan du også i MinLog se, hvem der har haft adgang til dine data. Du kan se samme oplysninger omkring medicin og recepter for dine børn.

Hent app´en til Android her

Hent app´en til Iphone her

 


METODE 2


På Det Fælles Medicinkort på Sundhed.dk har du mulighed for at se en komplet oversigt over dine recepter.

Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Log ind på Det Fælles Medicinkort med NemID her

 

 

NY RECEPTBEKENDTGØRELSE

 

Den 1. oktober 2017 er der trådt en ny bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler i kraft.

Recepter på humane lægemidler skal som udgangspunkt altid udstedes elektronisk i FMK. Kun i særlige tilfælde kan der afviges fra dette.

Oprettelse af recepter kan ske via FMK-online

Diverse vejledninger til FMK for sundhedsprofesionelle kan du finde her...

 

Bemærk at ekspedition af papir,-telefon-, eller telefaxrecepter på følgende lægemidler altid afvises:

  • Lægemidler, der skal dosisdispenseres
  • Lægemidler, der er underkastet særlig overvågning (A§4)
  • Lægemidler til brug i praksis

 

Gule flergangsrecepter udstedt før 1. oktober 2017 med henblik på flere udleveringer er fortsat gyldige og kan ekspederes, indtil de er brugt. Papirrecepter udstedt fra 1. oktober 2017 må kun ekspederes en gang, også selvom kunden ønsker en mindre portion.

Magistrelle lægemidler må først ordineres elektronisk pr. 1. januar 2019. Det gælder også magistrelle § 4 lægemidler, magistrelle lægemidler til brug i praksis og magistrelle lægemidler til dosisdispensering. Indtil da kan recepter på magistrelle lægemidler udstedes skriftligt, pr. telefon eller fax.

 

Tandlæger har fået udsat kravet om elektronisk ordination indtil 1. januar 2019. De kan fortsætte med at udstede papir-, fax- og telefonrecepter  indtil videre.

Dyrlægerecepter kan fortsat udstedes på papir eller via telefon. Hvis dyrlægerecepter fremsendes pr.mail til apoteket skal dette ske via sikker, krypteret mail.  Dette forudsætter anvendelse af en krypteringsnøgle, der er kendt af både apoteket og dyrlægen.

 

Læs den nye bekendtgørelse her...

Læs om ændringerne til den nye bekendtgørelse her...

Dine oplysninger