Nyhedsbrev
Se dine recepter

Er min recept kommet?

 

Med apotekets app kan du se din aktuelle medicin. Du kan også se dine åbne recepter, det vil sige recepter, hvor du fortsat kan få udleveret medicin på apoteket. 

Du vil også kunne se de samme oplysninger omkring medicin og recepter for dine børn.

Endvidere kan appen bruges til følgende:

 • Bede lægen om at forny din recept
 • Bede os om at lægge din medicin klar til dig
 • Oprette en fast bestilling der bliver bragt til din dør
 • Se om vi eller andre apoteker i nærheden af dig ligger inde med den medicin, du skal bruge
 • Få hjælp til at huske din medicin i dagligdagen

Du kan læse mere om appen her...

 

Hent app´en til Android her

Hent app´en til Iphone her

 

Hvis du ikke har en smartphone eller iPad har du mulighed for at se en komplet oversigt over dine recepter på Det Fælles Medicinkort på Sundhed.dk 

Du skal logge på med NemID, og når du er logget ind, kan du se oplysninger om din aktuelle medicin, de seneste to års recepter og vaccinationer. Du har desuden adgang til dine børns medicinoplysninger og deres vaccinationer.

Log ind på Det Fælles Medicinkort med NemID her

 

RECEPTBEKENDTGØRELSE

 

Den 1. januar 2019 er der ændringer i bekendtgørelsen om recepter og dosisdispensering af lægemidler.

Recepter på humane lægemidler skal som udgangspunkt altid udstedes elektronisk i FMK. Kun i særlige tilfælde kan der afviges fra dette.

Oprettelse af recepter kan ske via FMK-online

Diverse vejledninger til FMK for sundhedsprofesionelle kan du finde her...

 

Bemærk at ekspedition af papir,-telefon-, eller telefaxrecepter på følgende lægemidler altid afvises:

 • Lægemidler, der skal dosisdispenseres
 • Lægemidler, der er underkastet særlig overvågning (A§4)
 • Lægemidler til brug i praksis

Der dispenseres dog fra kravet om ordination via FMK i følgende tilfælde:

 • Anvisning af magistrelle lægemidler til brug i praksis, hvor lægemidlerne ikke indgår i Sundhedsdatastyrelsens stamdatasæt over magistrelle lægemidler
 • Anvisning af lægemidler på udleveringstilladelse til brug i praksis
 • Anvisning til personer uden CPR-nummer (ikke danskere) af magistrelle læge-midler hvor lægemidlerne ikke indgår i Sundhedsdatastyrelsens stamdatasæt over magistrelle lægemidler og ved anvisning af lægemidler på udleveringstilladelse

  I disse tilfælde kan anvises ved hjælp af papirrecept, telefonrecept eller telefaxrecept. 

Papirrecepter udstedt fra 1. oktober 2017 må kun ekspederes en gang, også selvom kunden ønsker en mindre portion.

Magistrelle lægemidler skal ordineres elektronisk pr. 1. januar 2019. En gruppe magistrelle lægemidler får et varenummer til brug ved ordinationen. Varenummeret er generisk hos udsteder, og apoteket takserer fortsat på det specifikke varenummer for den valgte producent. 

Vejledning til oprettelse af magistrelle lægemiddelordinationer i FMK-online

 

Tandlæger er fra d. 1. januar 2019 ligeledes omfattet af de generelle regler om elektronisk ordination via FMK. 

Den 28. januar 2022 trådte en ny veterinærforordning i kraft. Du kan læse mere om forordningen her

Dine oplysninger